אזרחות ספרדית לילדים

תנאים לקבלת אזרחות ספרדית לילדים

האם ומדוע בכלל כדאי אזרחות ספרדית לעצמנו. אולם, שאלה זו חשובה, ואפילו ביתר שאת, ביחס לילדינו. ובמלים אחרות, ילדינו חשובים לנו, ואפילו אם אנו לא נפיק כל תועלת מקבלת אזרחות ספרדית, האם ילדינו יפיקו מכך תועלת?
Photo by Becerra Govea Photo: https://www.pexels.com/photo/little-sisters-holding-arms-around-each-other-and-smiling-16949266/

קטינים אינם צריכים לעבור מבחן בספרדית כדי לקבל אזרחות ספרדית

אחד התנאים לקבלת אזרחות ספרדית הוא לימוד השפה הספרדית וקבלת ציון עובר בבחינה של ידיעת השפה הספרדית כשפה זרה (ברמה המשתווה למבחן בגרות ברמה של שלוש יחידות אנגלית). מדובר בבחינה שנקראת DELE, ברמה A2 או ברמה גבוהה מכך. הגוף, אשר מוסמך לערוך בחינה זו הוא מכון דה סרוונטס. בסופה של בחינה זו צריך הנבחן להיות דובר ספרדית.

קטינים ובני אדם בעלי כשירות משפטית מופחתת פטורים מעמידה בבחינה על ידיעת השפה הספרדית לצורך קבלת אזרחות ודרכון ספרדי. אולם, הפטור ממבחן זה אינו פוטר אותם מהתייצבות בפני נוטריון ספרדי בספרד לצורך ראיון.

ילדים אינם צריכים לעבור מבחן בהיסטוריה ותרבות כדי לקבל אזרחות ספרדית

תנאי חשוב נוסף לקבלת אזרחות ספרדית הוא עמידה בהצלחה בבחינות על ההיסטוריה, התרבות והחוקה הספרדיים. הגוף המוסמך לערוך בחינה זו הוא מכון “סרוונטס”.

קטינים ובני אדם בעלי כשירות משפטית מופחתת פטורים מעמידה בבחינה על ידיעת ההיסטוריה, התרבות והחוקה הספרדיים לצורך קבלת אזרחות ודרכון ספרדי.

לסיכום 

שני המכשולים הגדולים בקבלת אזרחות ספרדית, קרי ידיעת השפה הספרדית, לימוד ההיסטוריה, התרבות והחוקה הספרדיים, ועמידה בבחינות אינם קיימים כאשר מבקשי האזרחות הם קטינים. אין ספק ששיקולים אלה הינם חשובים כאשר בוחנים את השאלה האם לבקש אזרחות ספרדית עבור ילדינו. בפוסט הבא נמשיך לבחון את השיקולים בעד ונגד אזרחות ספרדית לילדינו.

5/5 - (15 votes)

התקשר אלינו:

03-5561616

צור איתנו קשר:

Sfaradpas@gmail.com

כתובת המשרד:

רח' י.ד. ברקוביץ' 4, תל-אביב

דילוג לתוכן