מספר הברזילאים בפורטוגל גדל ב 43% בשנת 2019

מספר הברזילאים שחיו בפורטוגל גדל בשנת 43- ב% 43- מ- 105,423 בשנת 2018 ל 150,854- ב 2019. הברזילאים מייצגים כיום 1 מכל 4 מהגרים בשטח פורטוגל.

המידע שוחרר ביום חמישי (16) על ידי SEF (שירות זרים וגבולות) לעיתון הפורטוגלי Público.

התוצאה מייצגת את העלייה השלישית ברציפות של הקהילה הברזילאית בפורטוגל, לאחר תקופת ירידה בין 2011 ל 2016.

Free Tables and Chairs on an Alley Stock Photo
הברזילאים במדינה מסתכמים ב -150 אלף ומייצגים 1 מכל 4 מהגרים

Photo by Eva Bronzini: https://www.pexels.com/photo/tables-and-chairs-on-an-alley-6141651/

למרות שהמספרים הם אקספרסיביים, הם עדיין קטנים מהמספר האמיתי של הברזילאים החיים בארצות פורטוגל.

ברזילאים עם אזרחות כפולה מפורטוגל או מדינה אחרת של האיחוד האירופי ומהגרים ללא תעודות אינם נכנסים לסטטיסטיקה הרשמית.

בשנה שעברה פרסמו הרשויות הפורטוגזיות בסך הכל 48,627 אישורי שהייה חדשים לברזילאים. בשנת 2018 היו 28,210 מהמסמכים הללו. לפיכך, הברזילאים היוו יותר משליש מכל האישורים החדשים שהוענקו לגור בפורטוגל.

עם אוכלוסייה מזדקנת ואחת משיעורי הילודה הנמוכים ביותר באירופה, פורטוגל נקטה מאז 2017 כמה צעדים בכדי להקל על הסדרת העולים.

באופן לא מפתיע, 2019 מייצגת גם תיעוד של המספר הכולל של הזרים המתגוררים במדינה: כ -580,000 איש. בשנת 2018 היו 480,000 זרים.