דרכון ספרדי ופטור מגיוס לצבא

צה”ל מעניק פטור מגיוס למחזיקי אזרחות כפולה ספרדית וישראלית

אם אתה בעל אזרחות ספרדית תוכל לקבל פטור מגיוס ודרכון ספרדי

 

בצה”ל מתירים לצעירים שעומדים בפני גיוס את האפשרות לבקש לדחות אותו, באמצעות הגשת בקשה למפקד בסיס מיטב (בקו”ם) . מפקד בסיס מיטב, קצין בדרגת אלוף משנה, “רשאי לאשר למלש”ב כאמור דחיית התייצבות לשירות ביטחון לתקופה של עד 24 חודשים”, לשון הוראת אגף כוח האדם, שפורסמה באתר army.co.il. לאחר תקופה זו, על הצעיר או הצעירה לבקש שוב את דחיית הגיוס – עד למעשה לקבלת פטור משירות צבאי.

הוראה פנימית של אגף כוח אדם בצה”ל  מגלה כי אזרח ישראלי המחזיק גם באזרחות ספרדית יכול לקבל פטור משירות בצבא.

לפי הוראת אגף כח אדם במטכ”ל, שעודכנה בינואר 2013, אם מועמד לשירות בצבא  בעל אזרחות כפולה, ספרדית וישראלית, יתנגד לגיוסו – הוא יכול לדחות את גיוסו לפי בקשתו. הסיבה לפטור נעוצה בחוק הספרדי שרואה בשירות בצבא הגנה לישראל  “השתייכות לצבא זר”, עבור אזרח ספרד.

בצה”ל מזהירים כי “אדם בעל אזרחות כפולה, ישראלית־ספרדית, או אזרח ספרדי שהינו תושב קבוע בארץ המשרת בצבא זר ודבר שירותו הגיע לידיעת שלטונות ספרד, עלול לאבד את אזרחותו הספרדית ואף צפוי להיענש על פי החוק הספרדי”. לכן, החליטו בצבא כי האחריות להבהרת הסוגיה מוטלת על לשכת הגיוס. כל מועמד לשירות ביטחון בעל אזרחות ספרדית צריך, לפי פקודות הצבא, לחתום על הצהרה לפיה הוא יודע כי ייתכן ויאבד את אזרחותו הספרדית בשל הסכמתו לשרת בצה”ל.

Free Statue Horse photo and picture
Image by C1superstar from Pixabay

על רקע הפרסומים האחרונים לפיהם צאצאי היהודים שגורשו יוכלו לקבל אזרחות ספרדית, ההוראה הצבאית יכולה לקבל משמעות יתרה. כיום, אומרים בצבא, מספרם של המבקשים לדחות את גיוסם בשל אזרחותם הספרדית הינו מועט ביותר.

סוגיית האזרחות הכפולה, המתנגשת לעתים עם השירות הצבאי על פי חוק בישראל, נכונה לעוד מדינות אירופיות. בעלי אזרחות כפולה, גרמנית וישראלית, נדרשים לקבל את אישור הרשויות בגרמניה לפני שירות קבע (או כל שירות אחר שהוא מעבר לתקופה הנקובה בחוק הישראלי).

בצרפת, לפני שזו ביטלה את חוק גיוס החובה שלה בשנות ה–90, היה ניתן לקרוא לבעלי אזרחות כפולה לשרת בצבא הצרפתי. לפי הפקודה הצבאית מ–1979, “בעל אזרחות כפולה שיושב בישראל ומגיש בקשה לצאת מהארץ כדי לשרת בצבא הצרפתי, יקבל היתר זה, כל עוד יממש אותו תוך חצי שנה, ולא יגוייס לצה”ל”.

מדובר צה”ל נמסר כי “מתווה גיוסם של מועמדים לשירות בטחון בעלי אזרחות כפולה, ישראלית וספרדית, מעוגן בפקודות הצבא. בהתאם לעיקרו של מתווה זה, באפשרותם של מלש”בים לבקש לדחות את גיוסם לצה”ל, כאשר מספרם של המבקשים לנצל זכות זו הוא מזערי.

כמו כן, מלש”בים בעלי אזרחות כפולה, ישראלית וספרדית, אכן נדרשים לחתום על טופס המציג בפניהם את ההשלכות על אזרחותם הספרדית הנגזרות מגיוסם לצה”ל”.

התקשר אלינו:

03-5561616

צור איתנו קשר:

Sfaradpas@gmail.com

כתובת המשרד:

רח' י.ד. ברקוביץ' 4, תל-אביב

דילוג לתוכן

Managed by Immediate LForce